Služby

sluzby

- Geometrické plány 
• stavby ku kolaudácii, prevod nehnuteľností, vecné bremeno, rozdelenie pozemkov
• neidentické pozemky, majetkoprávne vysporiadanie…
- Vytýčenie hraníc pozemkov
- Poradenstvo
- Zameranie terénu pre projektantov
Účelové mapy
*.DWG, DGN, DXF, polohopis, výškopis, profily, rezy…- Vytýčenie stavebných objektov všetkých druhov
cesty, budovy, inžinierske siete…
- Kontrolné zamerania objektov
- Porealizačné digitálne zamerania stavebných objektov
- Vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav
- Kubatúry
- Určovanie bodového poľa metódou GPS
- Deformačné merania 
merania zvislých, horizontálnych a priestorových posunov objektov

- Digitálne mapy závodov a iných objektov alebo území
- Digitalizácia mapových podkladov
- Zameranie žeriavových dráh

Kontakt

kontakt

Streňo – geodetické práce spol. s r.o.
072 41 Vyšná Rybnica 45

IČO: 45 353 221
IČ DPH: SK2022968948

Mobil: 0915 905 739
0905 527 901
0911 226 458

Tel.: 056/ 6595249
Fax: 056/ 6595249

Streno@lekosonline.sk

Objednávky

Meno a Priezvisko (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša adresa

Telefón

Predmet

Vaša správa

Referencie

referenice

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Projekty pozemkovcých úpravMinisterstvo vnútra SR
Preskúmanie, údržba a domeriavanie zmien na Slovensko – Ukrajinskej hranici.Slovenský pozemkový fond
Vyhotovovanie geometrických plánov k reštitúciám a vytyčovanie hraníc pozemkov.

Slovenský plynárenský priemysel
Porealizačné zameranie plynovodu

CHEMKOSTAV, a.s. Michalovce
Vytýčenie stavebných objektov

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Vytýčenie stavebných objektov

COOP Jednota

Služby

sluzby

- Geometrické plány
• stavby ku kolaudácii, prevod nehnuteľností, vecné bremeno, rozdelenie pozemkov
• neidentické pozemky, majetkoprávne vysporiadanie…
- Vytýčenie hraníc pozemkov
- Poradenstvo
- Zameranie terénu pre projektantov
Účelové mapy
*.DWG, DGN, DXF, polohopis, výškopis, profily, rezy…- Vytýčenie stavebných objektov všetkých druhov
cesty, budovy, inžinierske siete…
- Kontrolné zamerania objektov
- Porealizačné digitálne zamerania stavebných objektov
- Vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav
- Kubatúry
- Určovanie bodového poľa metódou GPS
- Deformačné merania
merania zvislých, horizontálnych a priestorových posunov objektov

- Digitálne mapy závodov a iných objektov alebo území
- Digitalizácia mapových podkladov
- Zameranie žeriavových dráh

O Firme

o_firme

Firma vznikla v roku 1991 ako fyzická osoba GABRIEL STREŇO – geodetické práce. Svoje aktivity rozvíja na území celej Slovenskej republiky.

Vo všetkých činnostiach, ktoré uvádzame v ponuke, máme bohaté skúsenosti. V zásade máme rýchle dodacie termíny a to najmä pri prácach vo výstavbe.

Úvod

o_firme

Vítame Vás na stránkach Geodetické práce, Streňo. Naša firma Vám ponúka ako hlavnú činnosť vyhotovenie geodetických a kartografických prác.